Producenci
Regulamin programu lojalnościowego

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Program Lojalnościowy organizowany jest przez spółkę ERBE Sp. z o.o., NIP: 954-27-37-552, KRS: 0000419872, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania programu ustala się bezterminowo od dnia 11.04.2019r.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w wybranym przez siebie momencie, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej erbe.co, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Skierowany jest do zarejestrowanych na platformie erbe.co Użytkowników, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują punkty Programu Lojalnościowego.
 5. Punkty są przyznawane za zakup produktów oferowanych przez ERBE Sp. z o.o.
 6. Punkty naliczane są automatycznie po każdych zakupach i zostają przypisane do konta Użytkownika.
 7. Od dnia 03.02.2020r. za każde wydane 2zł brutto Klient otrzymuje 1 punkt. Punkty są doliczane do każdego zamówienia.

 II. UCZESTNICY.

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy zarejestrowany Użytkownik sklepu erbe.co.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.erbe.co, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.erbe.co oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

III. ZBIERANIE PUNKTÓW.

 1. Punkty programu przypisane są do jednego konta, należącego do jednego Użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.
 2. Rejestrując konto na stronie Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie na jego koncie punktów programu lojalnościowego, którymi może dysponować wedle własnego uznania, zgodnie z punktem IV niniejszego regulaminu.
 3. Za każde wydane 2zł brutto Klient otrzymuje 1 punkt. Punkty są doliczane do każdego zamówienia (przykład: zakup karmy Nature’s Protection na kwotę 203,33zł = 101 punkty).

IV. NAGRODY PROGRAMU.

 1. Punkty mogą być wymieniane na wszystkie produkty dostępne na erbe.co, każdorazowo, podczas składania zamówienia. Każda 1zł to równowartość 50 pkt zebranych przez Uczestnika Programu Lojalnościowego (przykład: wymiana punktów na karmę Nature's Protection o wartości 11,31zł = 600 pkt).
 2. Punkty programu nie mogą być wymienione na nagrodę pieniężną, ani rabat kwotowy.
 3. Punkty można wykorzystać na zakup każdego produktu dostępnego w danym momencie na platformie www.erbe.co, włącznie z produktami promocyjnymi i uszkodzonymi.
 4. Po wybraniu nagrody ilość punktów na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o ilość zużytą podczas wymiany.

 V. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU.

 1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Programu Lojalnościowego na stronie: http://erbe.co/pl/i/Regulamin-programu-lojalnosciowego/14.

 VI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Lojalnościowym powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora: ERBE Animals, ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów, bądź drogą elektroniczną, na adres mailowy: biuro@erbeanimals.pl

VII. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
 2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Uczestnik, zakładający konto na stronie sklepu www.erbe.co, przystępujący do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz.650 z późn. zm.).
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem, określającym zasady Programu Lojalnościowego.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl